CA 15-3
Kód výkonu: 81235
Orientační cena v Kč: 495

Materiál: B(v)
Odběr do: Plast s akcelerátorem srážení

Provádíme: Pondělí až pátek
Dodání výsledku: Následující den

Zvýšení také: Nemaligní plicní onemocnění

S Věk od Věk do DRM HRM Jedn. Další údaje
15R 99R+ <31 kU/l