Moč + sediment

Materiál: U
Odběr do: Sklo, plast, pro nativní materiál (moč, sliny)

Poznámka k odběru:
Vyšetřuje se střední proud ranní moče nebo kterékoliv během dne.

Provádíme: Pondělí až pátek
Dodání výsledku: Následující den

Poznámka: Referenční meze močového sedimentu jsou závislé na pohlaví a věku a jsou vždy vytištěny na výsledkovém listu.