Ø  Úroveň a stav akreditace laboratoře

 

Laboratoř se připravuje na akreditaci podle normy ISO 15189:2013. LBH je evidována v Registru klinických laboratoří pro odbornost 801 a 818, splnila základní technické a personální požadavky pro vstup do tohoto registru a obdržela Osvědčení o registraci u NASKL – Registr klinických laboratoří.

·        LBH úspěšně splnila několik etap auditů k získání

Osvědčení o splnění podmínek AUDITŮ pro odbornost 801 a 818.

·        V listopadu roku 2020 LBH splnila podmínky Auditu II pro odbornost 801.

·        V únoru roku 2021 LBH splnila podmínky Auditu R3 pro odbornost 818.

 

V současné době se LBH připravuje ke splnění podmínek

Auditu R3 pro odbornost 801, který bude proveden koncem roku 2022 a Auditu pro odbornost 818, který bude následovat začátkem roku 2024.