Ø  Organizace laboratoře

 

Laboratoř poskytuje vyšetření biochemických a hematologických parametrů

v tělních tekutinách podle požadavků lékařů, samoplátců a veterinářů.

Provoz laboratoře je zajištěn každý pracovní den od 06:30 do 15:00 hodin.

Organizačně je oddělení uspořádáno do celků:

Odběrová místnost na odběr krve ze žíly, odběrová místnost na odběr krve z prstu, třídící místnost, biochemická a hematologická laboratoř.

Svoz biologického materiálu zajišťuje svozová služba laboratoře tak, aby byly dodrženy časové limity a transportní podmínky.

 

 

Pracovní režim laboratoře

 

 

 

 

biochemická a hematologická laboratoř

provozní doba: pondělí – pátek

06:30 – 15:00 hod

 

06:30 – 14:00

 

odběry krve ze žíly

 

 

 

 

 

07:00 – 15:00

provedení analýz

a kompletace výsledkových listů

 

06:30 – 10:00

 

odběry OGTT

 

06:30 – 14:00

odběry krve z prstu na KO, CRP, GLYKÉMIE

 

06:30 – 14:00

 

STATIM odběry CRP a KO z prstu

 

06:30 -  14:00

 

příjem materiálu

 

07:00 – 14:00

 

vydávání odběrových potřeb