Ø  Seznam vykazovaných kódů výkonů

 

Analytické přístroje a výkony jimi vyšetřované

 

Biochemický analyzátor MIDRAY BS-800

81289 Lipáza kineticky

81329 Albumin

81337 ALT

81345 Amyláza

81357 AST

81361 Bilirubin celkový

81363 Bilirubin konjugovaný

81365 Bílkoviny celkové

81369 Bílkovina v moči kvantitativně

81383 Laktátdehydrogenáza

81393 Draslík

81421 Fosfatáza alkalická

81427 Fosfor anorganický

81435 Gamaglutamyltransferáza

81439 Glukóza kvantitativní stanovení

81443 Glukózový toleranční test

81465 Hořčík

81469 Chloridy

81471 Cholesterol

81473 Cholesterol HDL

81481 Amyláza pankreatická

81495 Kreatinkináza

81499 Kreatinin

81523 Kyselina močová

81527 Cholesterol LDL

81593 Sodík

81611 Triacylglyceroly

81621 Urea

81625 Vápník celkový

81629 Vazebná kapacita železa

81641 Železo celkové

81675 Mikroalbuminurie

81733 Hemoglobin ve stolici (FOB)

82091 Antistreptolyzin O

91129 Stanovení IgG

91131 Stanovení IgA

91133 Stanovení IgM

91137 Stanovení transferinu

91153 Stanovení C-reaktivního proteinu

91189 Stanovení IgE

91193 Stanovení B2-mikroglobulinu

91335 Průkaz revmatoidního faktoru

93151 Ferritin

 

18 parametrový hematologický analyzátor Sysmex XN - 550

96163 Kompletní krevní obraz se sedmi parametry

96167 Krevní obraz s 5 parametrovým diferenciálem

 

Imunochemický analyzátor ABBOTT Architect

81227 Prostatický specifický antigen volný

81235 Tumormarkery CA 19-9, CA 125, CA 15-3

81237 Troponin-I

81249 CEA

81681 25-hydroxyvitamin D

93115 Folát v erytrocytech

93131 Kortizol

93137 Progesteron

93145 C-peptid

93159 Choriogonadotropin (HCG)

93171 Parathormon

93177 Prolaktin

93185 Trijodtyronin celkový

93213 Vitamin B12 aktivní

93245 Trijodtyronin volný

93187 Tyroxin celkový

93189 Tyroxin volný

93195 Tyreotropin (TSH)

93215 Alfa-1-fetoprotein

93217 AB/tyreoperoxidáza

93225 Prostatický specifický antigen

93231 AB/tyreoglobulin

           Protilátky COVID-19 IgM

           Protilátky COVID-19 IgG

 

Automatický koagulometr Sysmex CA560

96325 Fibrinogen

96617 Trombinový čas

96621 Aktivovaný parciální tromboplastinový čas

96623 Protrombinový test

96847 D-dimery kvantitativně (FEU)

 

Alifax Roller 20 LC

09133 Sedimentace erytrocytů

 

Glukózový analyzátor Biosen

81439 Glukóza kvantitativní stanovení

81443 Glukózový toleranční test

 

Analyzátor glykovaného hemoglobinu TOSOH G7

81449 Glykovaný hemoglobin

Močový analyzátor DIRUI FUS-1000

09123 Analýza moče chemicky

81775 Analýza moče chemicky a mikroskopicky

81325 Analýza moče mikroskopicky

 

Quikread

91153 Stanovení C-reaktivního proteinu (CRP)

 

Mikroskop s fázovým kontrastem Nikon YS100

81239 Analýza moče mikroskopicky ve fázovém kontrastu

81325 Analýza moče mikroskopicky

 

Mikroskop Alphaphot-2 YS2

96315 Analýza krevního nátěru

96523 Retikulocyty počet

 

Centrifugy

97111 Separace séra nebo plazmy

 

K odběrům krve slouží odběrové místnosti

09111 Odběr kapilární krve

09119 Odběr krve ze žíly u dospělého

 

Více informací o laboratorních vyšetřeních viz Abecední seznam laboratorních vyšetření.