Ø  Pokyny pro pacienty

 

Pokyny k příjmu biologického materiálu 

 

Příjmové místo:

 

Povinnosti předávajícího a přijímajícího:

Osoba, která do laboratoře přichází s  biologickým materiálem, má povinnost jej předat do rukou pracovníka příjmu. K jeho přivolání použije zvonek.

Při přebírání biologického materiálu jsou pracovníci příjmu povinni zkontrolovat shodu údajů uvedených na požadavkovém listu s označením biologického materiálu. 

 

Odběr krve

 

Vážená paní, vážený pane,

 

v příštích dnech Vám bude proveden odběr žilní krve pro účely laboratorního vyšetření.

K vyloučení zkreslení výsledků dodržujete následující pravidla:

 

·        Odpoledne a večer před odběrem vynechejte tučná jídla. Pokud lze vynechat léky, pak je se svolením lékaře vynechejte 3 dny před odběrem.

·        Pokud Vás lékař nepoučí jinak, provádějí se odběry zásadně nalačno v ranních hodinách.

·        Ráno před odběrem vypijte zhruba 1/4 l hořkého čaje (nesladké vody).

 

 

Děkujeme za spolupráci

 

 

 

 

 

 

 

Orální glukózový toleranční test (oGTT)

 

Vážená paní, vážený pane,

 

Váš ošetřující lékař Vám naordinoval vyšetření koncentrace glukózy v krvi nalačno a po zátěži glukózou. Toto vyšetření pomůže identifikovat případnou poruchu v metabolizmu cukrů a může odhalit onemocnění cukrovkou (Diabetes mellitus). Žádáme Vás proto o spolupráci a dodržení níže uvedených pokynů.

Na zátěžový test se musíte předem telefonicky objednat na telefonním čísle 571 666 721.

 

Příprava na vyšetření:

 

·        jeden až tři dni před vyšetřením konzumujte běžnou stravu bez omezení příjmu cukrů, provozujte běžnou fyzickou aktivitu

·        24 hodin před odběrem nepožívejte alkoholické nápoje (ani pivo!)

·        na vyšetření se dostavte v 7:00 hod. ráno (po 12 hodinovém lačnění) s řádně vyplněnou žádankou a ranní močí.

·        ráno před vyšetřením se napijte neslazeného čaje, nebo čisté vody, po dohodě s lékařem případně vynechejte ráno v den odběru léky, které lze vynechat

·        počítejte s tím, že vyšetření bude trvat přes dvě hodiny

·        vyšetření se neprovádí při  akutním onemocnění, nebo po proběhlém závažnějším onemocnění či operaci (odstup minimálně 6 týdnů)

 

Průběh vyšetření:

 

·        nalačno Vám sestra odebere jeden vzorek krve ze žíly (loketní jamka)

·        po odběru dostanete vypít ochucený sladký nápoj (obsahuje definované množství glukózy), 250 ml nápoje je třeba vypít v průběhu 5 – 10 minut

·        následující dvě hodiny setrvejte v klidu, nepožívejte žádné jídlo, nepijte nápoje, nekuřte

·        po dvou hodinách Vám sestra odebere druhý vzorek žilní krve

·        u těhotných žen se odebírá krev nalačno, za hodinu a za dvě hodiny

 

Výsledek vyšetření Vám sdělí Váš ošetřující lékař

 

Děkujeme za spolupráci

 

 

 

 

 

 

 

 

Odběr moče

 

Vážená paní, vážený pane,

 

v následujících dnech Vám bude vyšetřena moč.

 

K zamezení zkreslení nálezu dodržujte prosím tyto pokyny:

 

·        Pokud neurčí ordinující lékař jinak, provádí se vyšetření vždy z první ranní moče.

·        Příjem tekutin nemá být během noci nadměrný, aby nebyla moč příliš zředěná.

·        Před odběrem vzorku moče proveďte očistu zevních genitálií vodou.

·        K vyšetření se použije vzorek ze středního proudu moče.

·        U žen platí, že odběr by měl být proveden mimo období menstruace.

·        K biochemickému vyšetření moče je určena plastová zkumavka, kterou Vám dají u lékaře.

·        Pokud nemáte zkumavku, můžete použít pro biochemické vyšetření moče čistou a suchou nádobku, ve které nebudou zbytky původního obsahu (léky, chemikálie). Objem vzorku moče má být minimálně 10 ml (menší nádobka).

·        Na zkumavku nebo náhradní nádobku nalepte štítek se jménem a rodným číslem nebo rokem narození.

·        Interval od vymočení do zpracování vzorku má být dle možností maximálně 2 hodiny. Proto není vhodné vyšetřovat vzorek ranní moče dodaný do laboratoře později. Může dojít ke zkreslení výsledku.

 

Přesné dodržení pokynů je podmínkou kvalitního výsledku vyšetření.

 

Děkujeme za spolupráci

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sběr moče za 24 hodin

 

Vážená paní, vážený pane,

 

abychom mohli posoudit Váš zdravotní stav, potřebujeme znát výdej některých látek močí v celodenním období. Sběr moče probíhá od rána do rána dalšího dne, moč budete uchovávat v čistě vymyté plastové láhvi, popřípadě lahvích. 

 

Postupujte přesně podle následujících pokynů:

 

·        Ráno v určenou dobu (např. v 5 hodin) se vymočíte naposledy do záchodu (NIKOLI DO LÁHVE!)

a teprve od této doby budete veškerou další moč (i při stolici) sbírat do nádoby (např. dobře vymytá větší PET láhev), do které jste nejdříve vlili konzervační prostředek. Po 24 hodinách, tj. další den ráno, opět v ten stejný čas (např. v 5 hodin) se do nádoby vymočíte naposledy.

·        Během vyšetření jezte stejnou stravu jako dosud a vypijte za 24 hodin kolem 2 litrů tekutin. Nejnutnější léky užívejte bez přerušení podle pokynů lékaře po celou dobu sběru moče, ostatní po poradě s Vaším lékařem po dobu sběru moče vynecháte.

·        Nádobu s močí uchovávejte během sběru na chladném místě.

·        Po sběru moč zamícháte, změříte celý objem, zapíšete, odlijete vzorek do lahvičky, kterou jste dostali u lékaře, a donesete do ambulance.

·        Pokud z pracovních či jiných důvodů nemůžete moč sbírat 24 hodin, provedete sběr stejným způsobem pouze 12 hodin. V ambulanci ale tuto skutečnost oznámíte.

 

Přesné dodržení pokynů je podmínkou kvalitního výsledku vyšetření.

 

Děkujeme za spolupráci

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vyšetření močového sedimentu podle Hamburgera u dospělých

 

Vážená paní, vážený pane,

 

na žádost Vašeho ošetřujícího lékaře Vám budeme provádět vyšetření, jehož cílem je posoudit vylučování některých částic ledvinami. Abychom mohli vyšetření provést, potřebujeme znát naprosto přesně  objem moče vyloučené za přesnou dobu.

 

Řiďte se proto důsledně následujícími pokyny:

 

·        Sběr začíná v přesně určenou dobu (čas zahájení sběru moče), kdy se naposledy důkladně vymočíte do záchodu MIMO sběrnou nádobu. Od té doby močíte veškerou moč do sběrné nádoby (zcela čisté a suché uzavíratelné sklenice).

·        Sběrné období trvá přesně 3 hodiny.

·        Po třech hodinách sběru moče se vymočíte do sběrné nádoby naposledy, obvykle jde pouze o jediné močení do sběrné nádoby. Nemůžete-li se vymočit přesně za 3 hodiny, lze připustit dobu v rozmezí 2,5 až 3,5  hodiny. V tom případě na štítku a žádance musí být vždy viditelně uvedena přesná doba sběru na minuty.

·        Močení do sběrné nádoby lze provést pouze po hygienické očistě genitálu.

·        Během pokusu můžete pít, dávka tekutin by se měla během sběrného období pohybovat okolo čtvrt litru. Velký příjem tekutin vyšetření znehodnotí.

·        Sběrná nádoba s celým objemem moče musí být spolu se žádankou doručena do 60 minut po ukončení sběru do ambulance či do laboratoře.

 

Přesné dodržení pokynů je podmínkou kvalitního výsledku vyšetření.

 

Děkujeme za spolupráci

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Průkaz hemoglobinu ve stolici (FOB)

 

Vážená paní, vážený pane,

 

na základě žádosti Vašeho ošetřujícího lékaře Vám bude proveden test na průkaz lidského hemoglobinu ve stolici. Vyšetření napomáhá detekovat patologické změny v dolní části zažívacího traktu.

Spolehlivost výsledků závisí rozhodující mírou na správném provedení odběru vzorku. Dodržujte proto níže uvedené zásady, které jsou nutné pro správné provedení testu.  

 

·        U vašeho lékaře jste obdrželi odběrovou nádobku, která obsahuje stabilizační roztok. Opatrně manipulovat - nevylít!

·        Dál postupujte přesně podle přiloženého návodu.

·        Na štítku vyplňte jméno a datum odběru stolice.

·        Označenou odběrovou zkumavku se vzorkem doručte k lékaři nebo spolu se žádankou do laboratoře.

 

Upozornění: nelze odebírat vzorek v době menstruace, v případě krvácejících hemoroidů, při napětí v důsledku zvýšené střevní motility. Moč a výrazné zředění vzorku vodou z toalety mohou způsobit chybný výsledek testu.

 

Přesné dodržení pokynů je podmínkou nezkresleného výsledku vyšetření.

 

Děkujeme za spolupráci