Ø Laboratorní vyšetření ve smluvních laboratořích

 

 

LBH využívá smluvní laboratoře ve smyslu požadavků normy ČSN EN ISO 15189:2013. Využívá je v případech, kdy vyšetření sama neprovádí nebo vyšetření nelze provést z technických důvodů.

S každou laboratoří je uzavřena smlouva (dohoda), kde je uvedeno:
typy vyšetření, způsob předání výsledků zákazníkovi, doba odezvy a doba uvedení výsledků, personální a metrologické vybavení je na odpovídající úrovni.

Smlouvy jsou uloženy u správce dokumentace a jsou min. 1× ročně přezkoumávány. LBH výsledky ze smluvních laboratoří nepřepisuje či neupravuje, vedoucí LBH může v případě zájmu poskytnout zákazníkovi vysvětlení.

Požaduje-li lékař vyšetření, které se v naší laboratoři nedělá, musí k tomuto mít zvlášť odebraný materiál a nejlépe zvlášť žádanku.

Výjimku tvoří vyšetření požadovaná ve smluvní laboratoři. Do té se pošle okopírovaná žádanka s příslušným číslem a s připraveným materiálem označeným štítkem s číslem, jménem a RČ. Do doby odeslání se uskladňuje podle požadovaných podmínek. Do LIMS se zadá laboratoř, kam se vzorek posílá a žádanka se oskenuje. Podle identifikace pacienta je vždy v LIMS vše dohledatelné.

 

Smluvní laboratoř:

 

Vaše laboratoře s.r.o.

www.vaselaboratore.cz