Ø  Požadavky na STATIM vyšetření

 

·        U pacientů při náhlé změně zdravotního stavu nebo při radikální změně léčebného postupu.

·        Před naléhavým operačním výkonem, kdy anestézie nebo samotný výkon vyžadují neodkladné biochemické či hematologické vyšetření.

·        Pokaždé, když lékař na vyšetření spěchá. 

 

 

·        Příjem STATIM materiálu k vyšetření probíhá každý pracovní den od 7.00 –14. 00 hod. Materiál na všechna STATIM vyšetření je nutno předat do laboratoře osobně (zvonek na příjmovém okénku) nebo řidiči svozové služby ve zvláštním červeném sáčku. Po přejímce materiálu s žádankou a přípravě k vyšetření pověřený pracovník LBH neprodleně provede analýzu.

·        Akutní vyšetření mají přednost při vyšetřování ostatních materiálů.

·        Na žádankách musí být zřetelně vyznačen požadavek STATIM, žádanky musí splňovat všechny běžné požadavky (identifikace nemocného, datum a hodina odběru, razítko oddělení, korektně vypsané jednotlivé požadavky, kontakt pro nahlášení výsledku) a musí být podepsány ordinujícím lékařem.

·        STATIM se účtuje stejně jako rutina, proto neváhejte v případě potřeby.

·        Výsledky STATIM vyšetření se ihned po vysokoškolské kontrole sdělují telefonicky lékaři či sestře ordinujícího lékaře nebo v tištěné formě se předají přímo pacientovi. Telefonické hlášení se nezapisuje do LIMS, sdělení výsledků STATIMU buď telefonicky či v tištěné podobě je samozřejmá součást vyšetření.

 

Na STATIM lze po domluvě udělat všechna vyšetření kromě folátu a FOB (hemoglobin ve stolici)

 

Kromě STATIM vyšetření lze požadovat také další vyšetření. Tato vyšetření budou stanovena z téhož vzorku posléze. Ostatní výsledky se pak netelefonují, ale vydávají se v tištěné formě po nejbližším hromadném tisku výsledků.