Ø  Skladování vzorků pro opakovaná a dodatečná vyšetření

Ø   

Biochemická a imunochemická vyšetření

 

Ze vzorků dodaných do laboratoře lze dodatečně, např. na základě telefonického doobjednání lékařem, provádět vyšetření za dodržení těchto pravidel:

 

Dodatečná vyšetření požadovaná STATIM budou provedena neprodleně po telefonickém doobjednání. Dodatečná žádanka musí být vždy

po telefonickém objednání doručena do laboratoře nejbližším svozem.

 

Dodatečná vyšetření nepožadovaná akutně lze telefonicky doobjednat do 48 hodin a nová žádanka bude doručena do laboratoře nejbližším svozem.

 

Dodatečná vyšetření lze u některých analytů provést s určitým omezením, které je dané stabilitou analytu v biologickém materiálu. Nelze doordinovat glukózu, bilirubin a parathormon, nejsou stabilní.

 

Po uplynutí uvedeného časového intervalu (tj. po dobu 72 hodin, kdy laboratoř skladuje vzorky pro dodatečné analýzy při +4  až +8°C) laboratoř tato vyšetření neprovede a je nutný odběr nového vzorku.

 

Hematologická vyšetření

 

Stabilita vzorku na vyšetření krevního obrazu je 5 hodin při 15 - 25°C

Stabilita vzorku na vyšetření sedimentace je 24 hodin při 2 - 8°C

Stabilita vzorku na vyšetření protrombinového testu (Quick) je 6 hodin při 15 - 25°C

Stabilita vzorku na vyšetření APTT, fibrinogenu a trombinového testu je 4 hodiny při 15 - 25°C

Stabilita vzorku na vyšetření D-dimerů je 8 hodin při 15 - 25°C

 

Skladování vzorků

 

Skladování do doby analýzy během pracovního dne

Do doby analýzy během pracovního dne se biologický materiál skladuje tak, aby se zabránilo znehodnocení, rozlití, kontaminaci, přímému vlivu slunečního záření, tepla.

 

Skladování po analýze

Vyžadují-li podmínky preanalytické fáze zmražení materiálu, používají se řádně označené jednorázové plastové zkumavky s uzávěrem, do kterých se odměří potřebné množství materiálu.

Séra a moče ke kvantitativnímu vyšetření se uchovávají uzavřené

v lednici po dobu 72 hodin.

Plazma na koagulační vyšetření se skladuje jen po dobu pracovní doby.

Krev na krevní obrazy, glykovaný hemoglobin a sedimentaci se skladují v lednici při +4  až +8°C do druhého dne.

Ostatní materiál se po pracovní době neskladuje.

 

Skladování za účelem možnosti doplnění nebo opakování analýz

Biologický materiál se pro tyto účely skladuje po dobu 72 hodin v lednici

ve zkumavkách uzavřených víčkem.