Ø  Typy nálezů a laboratorních zpráv

 

Laboratorní výsledky se vydávají vždy v papírové podobě (běžný je kumulativní nález - tzn. minimálně  poslední tři vyšetření pacienta). Tyto jsou lékařům z laboratoře odesílány prostřednictvím svozové služby nebo poštou.

Vydávání výsledků elektronickou cestou je možné po dohodě.

 

Výstup z LIMS v podobě výsledkového listu obsahuje

 

Uchovávání výsledků

Výsledky jsou kdykoli dostupné prostřednictvím databáze LIMS a současně

se denně tiskne hlavní kniha s výsledky pacientů. Hlavní kniha podepsaná osobou, která ji tiskla, a orazítkovaná se uchovává 5 let.