Ø  Změny výsledků a nálezů

 

Opravy protokolů (výsledkových listů) pořízených laboratorním informačním systémem LIMS DS Soft  se provádějí buď:

V části identifikace pacienta nebo ve výsledkové části.

 

A. Oprava identifikace pacienta

Opravou identifikace pacienta se rozumí oprava rodného čísla a změna nebo významná oprava příjmení a jména pacienta. Vzhledem k tomu, že laboratorní informační manažerský systém LIMS nepořizuje údaj o rodném příjmení, týká se oprava také všech změn příjmení (vdané ženy, osvojené děti, změna příjmení po rozvodu a podobně). Pod pojem oprava identifikace nepatří změna generovaného rodného čísla na korektní, oprava titulu, spojení záznamů korektního rodného čísla a nekorektního rodného čísla v registru pacientů, oprava interpunkce.

Stane-li se, že v ambulanci zjistí, že poslali materiál a žádanku s identifikací někoho jiného, než ve skutečnosti odebrali, je laboratoř povinna výsledky u tohoto špatně identifikovaného pacienta z databáze vymazat

Laborantka pracující s LIMS je oprávněná provádět opravy a změny identifikace pacienta v LIMS po konzultaci s ošetřujícím lékařem či jeho sestrou.

Oprava identifikace (rodného čísla nebo příjmení a jména) se provádí buď při zadávání požadavků, nebo v registru pacientů.

 

B. Oprava výsledkové části

Opravou výsledkové části výsledkového listu se rozumí oprava (změna údajů) číselné nebo textové informace výsledkové části u těch výsledkových listů, které byly odeslány.

Pod pojem opravy nepatří doplnění (rozšíření) textové informace k výsledkům.

Opravu výsledků provádí vedoucí laboratoře nebo zástupkyně vedoucí.

 

Vytiskne se 2 x chybný výsledek, ten se přeškrtne a napíše se na něj neplatné.

Chybný výsledek se opraví, zruší se sestavení protokolu a sestaví se po VŠ kontrole nový, který se vytiskne také 2 x. Chybný i správný výsledek se jednou pošle lékaři a jednou se uloží v laboratoři u zástupkyně vedoucí.

 

Samozřejmě se telefonicky oznámí chyba lékaři.

 

Chybný výsledek vyšetření je považován za neshodu, je zaznamenán ve formuláři Oprava neshodně vydaného výsledku; v případě potřeby se provede záznam do formuláře Neshoda a nápravné opatření.