Ø  Interval od dodání vzorku k vydání výsledku

 

Čas odezvy laboratoře:

 

TAT = Turnaround time je doba, která uplyne od okamžiku, kdy je na laboratorní pracoviště (úsek příjmu) předán vzorek biologického materiálu, do okamžiku, kdy je k dispozici výsledek požadovaného vyšetření.

LBH eviduje:

 

Ø čas přijetí každého vzorku do LBH

Ø čas tisku výsledkového listu, čas tisku předběžného výsledku

 

Podrobné časové údaje k jednotlivým laboratorním položkám jsou uvedeny, viz  Abecední seznam laboratorních vyšetření.

 

Ø dostupnost rutinní je doba do vydání výsledkového listu (až na výjimky druhý den),

Ø dostupnost STATIM je doba do vydání výsledkového listu, předběžného výsledku nebo telefonického nahlášení výsledku.

 

U biochemických vyšetření STATIM je nutno počítat s dobou na sražení krve (příliš brzká centrifugace může způsobit hemolýzu nebo ještě následné vysrážení fibrinu, což znemožňuje analýzu) a centrifugací krve. Teprve potom následuje analýza a vydání výsledku.