Ø  Konzultační činnost laboratoře

 

Individuální konzultace jsou umožněny kontaktem s odbornými pracovníky:

 

 

Mgr. Hana Kadlčíková

 

hematologie, analytik

 

724 249 243

 

RNDr. Marie Pavlíková

 

klinická biochemie, analytik

 

581 215 515

 

Upozornění a komentáře k výsledkům mající vliv na posuzování výsledku jsou uvedeny v textové části každého výsledkového listu.