LOGO nové 

 

 

 

 


Ø  Hlášení výsledků v kritických intervalech

 

Výrazně patologické výsledky se telefonují podle následujícího seznamu.

Z důvodu nahlášení kritických výsledků Vás prosíme o zaslání Vaší ordinační doby, případně pokud souhlasíte, pošlete i Vaše mobilní telefonní číslo.

Oznámení o ohlášení se zapisuje do LIMS jako telefonické hlášení ke kritickému výsledku – komu byl patologický výsledek hlášen. LIMS automaticky zaznamená kdy a kdo hlásil.

Všechna STATIM vyšetření se hlásí telefonicky nebo se vyzvedávají osobně, proto se už do LIMS nezapisují.

 

Biochemická vyšetření

 

 

Vyšetření

Dospělí

Děti do 10 let

 

Jednotka

 

POD

NAD

POD

NAD

 

Na

125

155

130

150

mmol/l

 

K

3,0

6,0

3,0

6,0

mmol/l

 

Cl

85

125

 85

125

mmol/l

 

Ca celkové

1,8

2,9

1,8

2,9

mmol/l

 

Mg

0,6

0,6

mmol/l

 

P

0,6

3,0

0,6 

 3,0

mmol/l

 

urea

1,5

30

 

15

mmol/l

 

kreatinin

35

400

 

250

µmol/l

 

glukóza v plazmě, séru

3,0

15,0 (nový nález)

25,0 (diabetici)

3,0

8,0 (nový nález)

15,0 (diabetici)

mmol/l

 

bilirubin

 

100

 

100

µmol/l

 

ALT

 

10,0

 

5,0

µkat/l

 

AST

10,0

5,0

µkat/l

 parathormon

 5

 300

 5

 200

 ng/l

 

amyláza

 

10,0

 

3,0

µkat/l

 

kreatinkináza

 

10,0

 

10,0

µkat/l

 

troponin I

 

0,3

 

 

µg/l

 

T4 volný

5

35

8

30

pmol/l

 

TSH

0,01

30

0,01

10

mU/l

 

albumin

25

25

g/I

 

CB

45

100

45

90

g/I

CRP

 

100

 

100

mg/l

 

 

 

 

 

 

 

 

1/2


 

 

 

 

 


Hematologická vyšetření

 

 

Vyšetření

Dospělí

Děti do 10 let

 

Jednotka

pod

nad

pod

nad

hemoglobin

leukocyty

trombocyty

80

2

40

 

30

80

2

40

 

25

g/l

109/l

109/l

 

APTT

             80                                                 

Protrombinový čas (QUICK)

INR > 6

Trombinový čas

nedošlo ke koagulaci

D Dimer

> 4000mg/l

 

 

schválil:

 

 

 

 

 

 

MUDr. Pavla Petrová                                                                           MUDr. Eva Lautnerová

garant pro biochemii                                                                           garant pro hematologii 

 

 

 

 

 

RNDr. Marie Pavlíková                                                                        Mgr. Hana Kadlčíková

způsobilý laboratorní pracovník                                                           způsobilý laboratorní pracovník              

                                                                                                            

                                                                                                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2/2