Ø  Příjem žádanek a vzorků, stabilita

 

Příjem materiálu do laboratoře je buď svozovou službou, nebo osobně.

Při příjmu v laboratoři se materiál a žádanka zkontrolují, žádanka se označí pořadovým číslem s čárovým kódem, časem příjmu a parafou osoby, která materiál převzala. Příslušný materiál se označí shodným číslem. Krev na biochemická vyšetření se zcentrifuguje a supernatant se přenese do sekundární zkumavky, předem označené štítkem se stejným číslem a čárovým kódem s identifikací pacienta. Moč se v lahvičce promíchá a přelije se do zkumavky se štítkem stejně označeným. Ostatní materiál se vyšetřuje z primárních zkumavek označených při příjmu a následně štítkem s příslušnými údaji. Průběžně se žádanky zadávají do LIMS pod již dříve přiřazeným číslem. Tak je zajištěna návaznost identifikovaného jedince na žádance a označené zkumavky s materiálem (primární vzorek). Přiřazená laboratorní čísla jsou vytištěna na výsledkovém listu.

 

Stabilita primárních vzorků biologického materiálu vyšetřovaných v hematologické laboratoři:

 

Stabilitou vzorku se rozumí doba, která uplyne od odběru primárního vzorku do jeho vyšetření.

 

Ø Krevní obraz (KO), diferenciální počet leukocytů – stabilita vzorku je

5 hodin při teplotě +15 až 25°C.

 

Ø Protrombinový test (PT) – stabilita primárního vzorku i plazmy je

6 hodin při teplotě +15 až 25°C.

 

Ø APTT – stabilita primárního vzorku i plazmy

je 4 hodiny při teplotě +15 až +25°C

 

Ø Fibrinogen, trombinový test – stabilita 4 hodiny při teplotě

+15 až +25°C.

 

Ø Retikulocyty – stabilita 5 hodin při teplotě +15 až +25°C.

 

Ø  D-Dimery – stabilita 4 hodiny při teplotě +15 až +25°C

 

Stabilita analytů separovaného séra je po dobu jeho uchovávání (72 hodin) při teplotě +2 až +8°C kromě glukózy, bilirubinu a parathormonu.