Ø  Množství vzorku

 

Faktory ovlivňující výsledek laboratorního vyšetření

 

Výsledky laboratorních vyšetření jsou ovlivněny celou řadou faktorů. Jejich neznalost či podcenění může vést k nesprávnému výsledku.

 

Laboratorní vyšetření v sobě zahrnuje tři fáze:

Ø preanalytickou část – příprava nemocného, odběr biologického materiálu a jeho transport do laboratoře, uchovávání vzorku před analýzou, příprava vzorku ke zpracování;

Ø analytickou část – vlastní analýza a výpočet výsledku;

Ø  postanalytickou část – validace dat a jejich přenos a interpretace.

 

 

Vakuový systém (Vacutest, Sarstedt)

 

Při použití vakuových systémů a bezproblémového odběru je správný objem zajištěn.

 

 

Otevřený systém

 

Základní biochemie (pro 20 až 25 rutinních analytů)

5 až 7 ml krve

Speciální analyty (hormony, tumormarkery aj.)

3 ml krve pro každé 3 až 4 stanovované analyty

Troponin

2,5 ml krve lithium-heparin

Hematologie, glykovaný hemoglobin,

STATIM CRP, sedimentace, foláty

2,5 ml EDTA krve – stačí 1 zkumavka

Hemokoagulace, D-dimery

Do zkumavky se žlutým vrškem

s 0,25 ml citrátu přidat 2,25 ml krve.

NUTNO DODRŽET PŘEDEPSANÝ POMĚR 1 + 9

Glykémie do zkumavky se systémovým roztokem

PLNÁ KAPILÁRA BEZ BUBLIN

Moč + sed, odpady v moči, mikroalbuminurie

Zkumavka na moč po horní rysku,

do lahvičky minimálně 10 ml

 

K vyšetření základní biochemie a speciálních analytů stačí 1 zkumavka. 

 

Při odběru stolice je nutno postupovat podle přiloženého návodu, jinak je odběr znehodnocen.