B

Beta-2-mikroglobulin
Bilirubin celkový
Bilirubin konjugovaný
Bílkovina v moči
Bílkovina v moči - odpad
Celková bílkovina
Vitamin B12 aktivní