CA 15-3

Kód výkonu: 81235


Materiál: B(v)
Odběr do: Plast s akcelerátorem srážení
Provádíme: Pondělí až pátek
Dodání výsledku: Následující den

Zvýšení také: Nemaligní plicní onemocnění
Stabilita:
20 -25 °C 2 d
4 - 8 °C 7 d
-20 °C 12 týden
Poznámky: Stabilita v séru
Věk od Věk do DRM HRM Jedn. Další údaje
15R 99R+ <31 kU/l