Kreatinkináza

Kód výkonu: 81495


Materiál: B(v)
Odběr do: Plast s akcelerátorem srážení

Poznámka k odběru:
Fyzická zátěž před odběrem je nevhodná. Neodebírejte po chirurgických výkonech nebo opakovaných intramuskulárních injekcích. Zabraňte hemolýze.Provádíme: Pondělí až pátek
Dodání výsledku: Následující den

Zvýšení také: Úrazy, hematomy
Stabilita:
20 -25 °C 2 d
4 - 8 °C 1 týden
-20 °C 4 týden
Poznámky: Stabilita v séru
Věk od Věk do DRM HRM Jedn. Další údaje
0D 1M <6,66 µkat/l
1M 1R <2,44 µkat/l
1R 15R <2,27 µkat/l
F 15R 99R+ <2,85 µkat/l
M 15R 99R+ <3,24 µkat/l