C-reaktivní protein
Kód výkonu: 91153


Materiál: B(v)
Odběr do: Plast s akcelerátorem sráženíKlinické informace:
Výsledek stanovení CRP touto metodou lze posuzovat i jako high senzitivní CRP pro posouzení kardiovaskulárního rizika.

Provádíme: Pondělí až pátek
Dodání výsledku: Následující den

Analytická zvýšení: Lipémie

Poznámka: Pokud je proveden odběr do EDTA (jako krevní obraz) nebo z prstu je STATIM proveden
do 15 minut od doručení.Věk od Věk do DRM HRM Jedn. Další údaje
F 0D 99R+ <9,1 mg/l
M 0D 99R+ <8,6 mg/l