Glukóza v séru

Kód výkonu: 81439


Materiál: B(v)
Odběr do: Plast s akcelerátorem srážení

Poznámka k odběru:
Stanovení v séru bez antiglykolytické přísady má značná omezení daná sníženou stabilitou glukózy.Provádíme: Pondělí až pátek
Dodání výsledku: Následující den

Stabilita:
20 -25 °C 24 h
4 - 8 °C 7 d
-20 °C 1 d
Poznámky: V plné krvi bez antiglykolytické přísady dochází při laboratorní teplotě k úbytku glukózy až o 5 % za hodinu.
Věk od Věk do DRM HRM Jedn. Další údaje
1D 2M 10D 1,77 4,40 mmol/l
2M 10D 15R 3,30 5,80 mmol/l
15R 99R+ 3,88 6,00 mmol/l