Prolaktin (mU/l)


Materiál: B(v)
Odběr do: Plast s akcelerátorem srážení

Poznámka k odběru:
Vzhledem k dennímu rytmu (diurnální variabilita) je doporučen odběr 3 hodiny po probuzení, optimálně mezi 8. - 10. hodinou (do ledové tříště). Stanovení lze provádět i v plazmě s heparinátem lithným. Nelze použít EDTA nebo citrátovou plazmu.Provádíme: Pondělí až pátek
Dodání výsledku: Následující den

Snižuje také: Kouření
Zvýšení také: Noční vzestup, gravidita, laktace, stres, hypoglykemie, pohlavní styk, fyzická zátěž, řada léků - např. metoclopramid (Cerucal, Degan, Paspertin), chlorpromazin, cimetidin, estrogeny, perphenazin, pimozid, reserpin.
Věk od Věk do DRM HRM Jedn. Další údaje
0D 10R 21,2 424 mIU/l
F 10R 99R+ 110,2 561,8 mIU/l
M 10R 99R+ 74,2 411,3 mIU/l