Moč + sediment

Kód výkonu: 81775


Materiál: U
Odběr do: Sklo, plast, pro nativní materiál (moč, sliny)

Poznámka k odběru:
Vyšetřuje se střední proud ranní moče nebo kterékoliv během dne.Provádíme: Pondělí až pátek
Dodání výsledku: Následující den

Stabilita:
20 -25 °C 2 h
4 - 8 °C
-20 °C
Poznámky: