Ø  Požadavkové listy (žádanky)

 

Vzor žádanky

 

 

Základním požadavkovým listem jsou formuláře žádanek LBH:

 

·  Centrální (společná)

·  MINIŽÁDANKA

V případě potřeby je možno použít jakoukoliv žádanku. 

 

Pokyny pro správné vyplnění žádanky:

Předpokladem vyšetření je řádně vyplněná žádanka – identifikace pacienta a identifikace požadovaných vyšetření.

Pro jednoznačné určení vyšetření je nutné požadovaná vyšetření zřetelně označit, popřípadě blíže specifikovat typ biologického materiálu, uvést údaje o diuréze (množství moče a době sběru), výšce a váze pacienta.

 

Základní identifikační údaje požadované a povinně uváděné na požadavkovém listu (žádance)

 

·        Kód pojišťovny pojištěnce – pacienta.

·        Číslo pojištěnce – pacienta (rodné číslo, číslo pojistky u cizinců, zde i datum narození a pohlaví).

·        Příjmení, jméno a tituly pacienta.

·        Základní a popřípadě další diagnózy pacienta.

·        Datum, čas odběru a jméno odběrové sestry

·        Identifikace objednavatele (podpis a razítko, které musí obsahovat údaje – oddělení, jméno lékaře, IČP, odbornost)

·        Pohlaví

·        Antikoagulační léčba

·        Druh primárního vzorku

·        Kontakt na objednavatele – adresa, telefon nebo jiné spojení.

·        Urgentnost vyšetření (požadavek se vyznačí slovem STATIM).

·        Požadovaná vyšetření (vázaná k dodanému vzorku nebo k dodávaným vzorkům).

 

Při nedostatečné identifikaci pacienta na žádance se telefonicky vyžádají chybějící informace a dopíší se na žádanku.

 

Není-li k dispozici údaj o odesílajícím pracovišti a z databáze LIMS jej lze dohledat, telefonicky se potvrdí. Žádanka se zašle zpět s písemným požadavkem o doplnění údaje.

 

Není-li k dispozici údaj o odesílajícím pracovišti a z databáze LIMS jej nelze dohledat, materiál se upraví pro skladování (centrifugace krve, odlití, případně stabilizace moče) a uskladní při +2°C až +8°C nejdéle 3 dny s ohledem na požadované typy vyšetření. Materiál se neanalyzuje a po 3 dnech likviduje, žádanka se uloží k počítači, kde se zadávají požadavky.

 

Postup při odmítnutí vzorku – viz Kritéria pro odmítnutí vzorku.

 

Postup při nesprávné identifikaci - viz Postupy při nesprávné identifikaci.