Ø  Kritéria pro odmítnutí vzorku

 

Podmínky přijetí vzorků

 

Identifikace pacienta na žádance a vzorku

 

 

Odmítnout lze

 

·        žádanku k biologickému materiálu, na které chybí nebo jsou nečitelné základní údaje pro styk se zdravotní pojišťovnou (číslo pojištěnce, příjmení a jméno, typ zdravotní pojišťovny, IČP odesílajícího lékaře nebo pracoviště, základní diagnóza) a není možné je doplnit na základě dotazu pacienta či odesílajícího pracoviště  a/nebo obsahuje požadavek (požadavky) na vyšetření, která laboratoř neprovádí ani nezajišťuje sběr tohoto materiálu

·        žádanku muže od subjektu s odborností gynekologie,

·        žádanku ambulantního pacienta od subjektu s odborností lůžkového oddělení,

·        žádanku s ambulantním razítkem u hospitalizovaných pacientů

·        požadavek na doplnění vyšetření, pokud není dodatečně dodána žádanka obsahující požadovaná (doplněná) vyšetření viz,  Skladování vzorků pro opakovaná a dodatečná vyšetření

·        žádanku nebo odběrovou nádobu znečištěnou biologickým materiálem,

·        nádobu s biologickým materiálem, kde není způsob identifikace materiálu z hlediska nezaměnitelnosti dostatečný. Požadavkové listy (žádanky),  Příjem žádanek a vzorků, stabilita ,

·        nádobu s biologickým materiálem, který byl odebrán do špatné odběrové nádoby (viz abecední seznam vyšetření),

·        nádobu s biologickým materiálem s nedodrženým předepsaným poměrem krve a protisrážlivého přípravku

·        vzorek, který je silně hemolytický nebo lipemický

·        neoznačenou nádobu s biologickým materiálem,

·        biologický materiál bez žádanky (nejde-li o materiál, kdy je domluveno předání žádanky nejbližším svozem a telefonicky jsou domluveny všechny údaje).

 

Všechny odmítnuté vzorky se zapisují do neshod v LIMS.