Ø  Příprava pacienta před vyšetřením

 

Výsledky vyšetření pacienta může ovlivnit řada fyziologických i nefyziologických faktorů, které se mohou vyskytnout při manipulaci s biologickým materiálem. Krátkodobý stres u úzkostlivých a tenzních pacientů může vyústit ve změnu koncentrace některých analytů. Pacient má být proto relaxován a v klidu. Je-li pacient rozrušený, je nutné ho nechat alespoň 15 minut v klidu, než se začne s odběrem.

 

 

Odběr nalačno

Odběr venózní krve se provádí většinou ráno, obvykle nalačno.

Pacient je poučen, že odpoledne a večer před odběrem má vynechat tučná jídla. Pokud lze vynechat léky, má je pacient užít po odběru. Aby nebyl dehydrovaný, má vypít před odběrem sklenici vody. Nalačno se také odebírá kapilární krev na glykémii.

Ranní moč

Pacient by měl být informován, že k vyšetření musí odebrat střední proud moče po omytí zevního genitálu.

 

Sběr moče

Pacient musí být seznámen s postupem při sběru moče. Během sběru moče je nutné dosáhnout dostatečného objemu moče vhodným

a rovnoměrným příjmem tekutin. Za vhodný se považuje takový příjem tekutin, aby se dosáhlo

1500 - 2000 ml moče u dospělého za 24 hodin.

Moč se může sbírat také pouze 12 hodin, ale musí

se to poznačit do žádanky.

Při sběru moče na Hamburgerův sediment nutno dodržet přesně dobu sběru - 3 hod. a objem moče přesně změřit.

 

Stolice na hemoglobin (FOB)

Odběr se provádí do speciálních zkumavek naplněných roztokem přesně podle přiloženého návodu. Nevyšetřuje se během a těsně po menzes.

 

Související dokument:

Pokyny pro pacienty