Ø  Informace o svozu vzorků do laboratoře

 

Při transportu primárních vzorků je důležité sledovat dva parametry, které závisí na druhu vyšetření.

Ø Teplota v dopravním boxu s primárními vzorky

Teplota v boxu musí být po celou dobu transportu udržována v rozmezí

15-25°C.

Ø Doba transportu primárního vzorku

Doba transportu primárního vzorku do laboratoře nesmí trvat déle než dvě hodiny.

 

Svoz biologického materiálu je zajišťován pro ordinace lékařů v Přerově a v okolí Přerova v pracovních dnech. Svoz od ambulantních lékařů je zajištěn svozovou službou laboratoře tak, aby byly dodrženy časové limity pro stabilitu analytů. Při plánování času odběru krve pacientovi je nutné počítat s rezervou pro dopravu a příjem vzorku do LBH.

U citlivých analýz je nutné dodržet časy stability, vzorky doručené po jejím uplynutí nebudou analyzovány. Odebraný a dobře uzavřený biologický materiál je uložen do přepravních plastových kabelek odděleně od dokumentace, která je v druhé kapsičce.

Při extrémních vnějších teplotách je nutné zajistit transport vzorku

v termoboxech zamezujících znehodnocení vzorku mrazem nebo horkem (chladící vložka v létě, vytemperování boxu za laboratorní teploty v zimě).

 

Veškerý biologický materiál předaný v ordinacích je v LBH roztříděn podle typu (materiál biochemický, hematologický) a předán ke zpracování.

Materiál dodaný do 14:00 hodiny je zpracován v den odběru.

LBH zajišťuje i dodání požadovaných odběrových potřeb a žádanek viz Vydávání potřeb laboratoří.

 

Všechny změny v ordinačních hodinách, případně další požadavky na svoz materiálu mohou lékaři nahlásit na telefonním čísle 800 73 73 10, 581 204 721, 581 203 722, 581 215 515 (LBH). Vlastní technickou problematiku svozu lze konzultovat s našimi řidiči.

 

Problémy vyskytující se v oblasti preanalytiky nikdy nemohou být vyřešeny izolovaně, nýbrž v úzké spolupráci

se zúčastněnými osobami (lékaři, sestry, svoz/řidič a laboratorní pracovníci).