Ø  Vydávání potřeb laboratoří

 

LBH  používá pro odběry krve uzavřený odběrový systém typu Vacutest či Sarstedt a otevřený systém.

 

Ambulantním pracovištím vydává LBH na základě jejich požadavku zdarma:

 

Na základě požadavku je materiál odeslán v rámci svozu biologického materiálu nejbližší všední den.

Na vyšetření u nás neprováděná požadujte prosím odběrový materiál v příslušných laboratořích.

 

U všech typů zkumavek dbejte, prosím, na exspiraci.

 

Další informace o používaném odběrovém systému viz:

 

Používaný odběrový systém

Odběr vzorku

Abecední seznam laboratorních vyšetření