Ø  Vyšetření, která laboratoř neprovádí

 

Na tato vyšetření je nejvhodnější samostatná žádanka a samostatný biologický materiál.

Obdrží-li laboratoř biologický materiál na vyšetření, která neprovádí, zajistí pouze jejich sběr.

Pokud je to nutné, zajišťuje laboratoř uložení materiálu v lednici do příjezdu svozové služby příslušných laboratoří.

Laboratorní vyšetření ve smluvních laboratoří