Renální funkce

Albumin v moči
Amyláza v moči
Bílkovina v moči
Bílkovina v moči - odpad
Clearance kreatininu
Draslík v moči - odpad
Draslík v moči
Fosfor - odpad
Fosfor v moči
Hamburgerův sediment
Hořčík v moči
Hořčík v moči - odpad
Chloridy v moči
Chloridy v moči - odpad
Kreatinin
Kreatinin v moči
Kreatinin v moči - odpad
Kyselina močová
Kyselina močová v moči
Kyselina močová v moči - odpad
Mikroalbuminurie
Moč + sediment
Natrium v moči
Natrium v moči - odpad
Urea
Urea v moči
Urea v moči - odpad
Vápník v moči
Vápník v moči - odpad