Ø  Informace o formách vydávání výsledků

 

 

Autorizace výsledků

 

Laboratoř používá převážně 3 stupňový systém kontroly výsledků.

Prvotní (analytickou) kontrolu správnosti výsledků provádí laborantka. V případě pochybnosti o správnosti výsledku nebo při varovné hodnotě výsledku vyšetření upozorní laborantka vedoucí laboratoře nebo její zástupkyni, která rozhodne o dalším postupu. Výsledky laboratorních vyšetření, které jsou uvolněny z analyzátoru do žádanky pacienta, schválí laborantka pracující na tomto úseku. Následuje vysokoškolská kontrola a po ní jsou výsledky elektronicky exportovány ordinujícímu lékaři a tištěny.

Podle doporučení ČHS může výsledky KO a koagulací uvolňovat laborantka.

Výsledky biochemických vyšetření musí uvolňovat VŠ, laborantka může vydávat pouze předběžný protokol.

 

Telefonické hlášení výsledků

 

V mimořádném případě mohou být výsledky poskytovány telefonicky; oprávnění k tomu mají všichni zdravotničtí pracovníci LBH. Výsledky se telefonicky nesdělují nezdravotnickým pracovníkům.

·          Výsledky STATIM vyšetření se telefonují vždy ordinujícímu lékaři či sestře nebo se předají osobně.

·          Výsledky INR warfarinizovaných pacientů se podle potřeb lékařů hlásí sestře.

·          Patologické výsledky se telefonují podle seznamu kritických hodnot podléhajících hlášení viz Hlášení výsledků v kritických intervalech,

pak se zaznamená do LIMS komu byl výsledek hlášen. LIMS automaticky zaznamená kdo a kdy hlásil.

·            Hlášení ostatních výsledků se nezaznamenává.

·          Výsledek lze hlásit samoplátcům po sdělení hesla.

Vydávání výsledků

 

Laboratoř má vypracovány postupy pro zajištění ochrany důvěrných informací a vydává výsledky pouze osobám oprávněných k získání a zacházení s lékařskými informacemi.

Výsledky laboratorních vyšetření jsou po uvolnění odesílány lékařům elektronicky a vždy v tištěné podobě s razítkem pracoviště a podpisem osoby oprávněné k tomuto úkonu. Tištěné výsledky jsou laboratorní

svozovou službou doručeny ordinujícím lékařům následující den.

 

Předávání výsledku pacientovi

 

 

Výsledek se pacientovi předává v tištěné podobě s razítkem laboratoře a podpisem oprávněného pracovníka.

 

Lidem, kteří vyplnili formulář Souhlas se sdělováním výsledků se výsledek pošle elektronicky pomocí zabezpečené aplikace Dr. Sejf.

 

 

Uchovávání výsledků

 

Výsledky vyšetření jsou uloženy v LIMS. Žádanky se jmény a požadavky na vyšetření pacientů a hlavní knihy se ukládají po dobu 5 let. Výsledky jsou v elektronické podobě uloženy v LMS a zálohovány.