Ceník vyšetření

      Hlášení výsledků v kritických intervalech

      Identifikace laboratoře a údaje

      Identifikace pacienta na žádance

      Informace o formách vydávání výsledků

      Informace o svozu vzorků do laboratoře

      Interval od dodání vzorku k vydání výsledků

      Konzultační činnost laboratoře

      Kritéria pro odmítnutí vzorku

      Laboratorní vyšetření ve smluvních laboratoří

      Množství vzorku

      Nakládání s nebezpečným odpadem

      Neočekávaná hodnota výsledku

      Odběr vzorku

      Organizace laboratoře

      Osvědčení o splnění podmínek AUDITŮ

      Pokyny pro pacienty

      Postupy při nesprávné identifikaci

 

 

 

 

 

  Používaný odběrový systém

  Požadavkové listy (žádanky)

  Požadavky na STATIM vyšetření

  Příjem žádanek a vzorků, stabilita

  Příprava pacienta před vyšetřením

  Samoplátci, prevence, cizinci, veterina

  Seznam vykazovaných kódů výkonů

  Seznam zkratek

  Skladování vzorků

  Spektrum nabízených služeb

  Typy nálezů a laboratorních zpráv

  Úroveň a stav akreditace laboratoře

  Vydávání potřeb laboratoří

  Vyšetření, která laboratoř neprovádí

  Vzor žádanky

  Základní informace k bezpečnosti

  Zaměření laboratoře

  Změny výsledků a nálezů

  Způsob řešení stížností